Patogenní bakterie vycvičí svou obranu v jezerech a oceánech

Laboratorní cvičení - Biologie: 2. Ekologie mikroorganismů: Role virů a bakterií v přírodě (Červen 2019).

Anonim

Peter Mathisen na univerzitě v Umeå nalezl spojení mezi vodním prostředím a šířením nemocí, jako je tularémie. Výsledky ukazují, že vodní prostředí působí jako "tělocvičny" pro bakterie, kde přítomnost predátorů připravuje jejich obranu proti tomu, aby byli zabiti a zničeni. Výsledky jsou důležité pro hodnocení vodního prostředí s rizikem šíření patogenních bakterií. 28. dubna Peter Mathisen úspěšně obhájil svou práci.

Patogenní bakterie mají zvláštní způsob, jak se bránit před dravci - mohou přežít uvnitř buněk hostitelského zvířete a tím šířit onemocnění. Příkladem takové bakterie je Francisella tularensis, která způsobuje onemocnění tularemie u savců. Francisella tularensis se nachází nejen v infikovaných buňkách savců, ale také v jezerní vodě.

Vzrušující odkaz

Když je savec infikován patogenními bakteriemi, spustí se imunitní systém a takzvaný makrofág se mobilizuje, aby zabíjel infikující bakterie. Některé bakterie jsou odolné proti pokusům makrofágu rozpustit bakterie a mohou přežít, replikovat a způsobit onemocnění u zvířete.

Ve vodním prostředí jsou místo toho prvotřídní jednovláknové organismy, které jsou nepřátelé bakterií číslo jedna. Normálně bakterie zemřou, když jsou zapleteny prvoky, ale v buňce prvoku mohou přežít některé obzvláště odolné typy bakterií. Strategie, která silně připomíná, jak přežívají uvnitř těla savce. Peter Mathisen poukazuje na některé důležité, dříve neznámé vazby mezi patogenními bakteriemi, vodním prostředím a stavem vody v životním prostředí.

Důležité pro hodnocení rizika

V experimentech Peter Mathisen odhalil společné mořské bakterie z Botnického zálivu na prvoky. Dokázal ukázat, že rezistence bakterií na dravce vzrůstá při vystavení dravce. Jeho výsledky ukazují, že jezera a oceány fungují jako "tělocvičny" pro patogenní bakterie, kde přítomnost prvoků připravuje jejich obranné mechanismy. Výsledky jsou relevantní pro posouzení vodního prostředí s rizikem šíření patogenních bakterií, u nichž se zdá, že vodní prostředí je v tomto ohledu daleko důležitější než dříve.

menu
menu