Dvě nesouvisející studie vedou k objevování inhibitorů CRISPR-Cas12a

Tlön, Uqbar, Orbis Tertius by Jorge Luis Borges (Smět 2019).

Anonim

Dva týmy pracující nezávisle na sobě identifikovaly několik inhibitorů CRISPR-Cas12a. První tým byl tvořen členy z Kalifornské univerzity v Berkeley, druhý měl členy z Massachusetts General Hospital a Kalifornské univerzity. Oba používali nástroje bioinformatiky pro skenování bakteriálních genomů pro případné inhibitory a oba publikovaly výsledky v časopise Science.

CRISPR je technika pro úpravu genu, která dokáže identifikovat segmenty DNA a vyřadit je z genomu. Může se také použít k nahrazení segmentů, které byly vyříznuty. CRISPR používá k plnění svých povinností proteinovou nukleázu, která slouží jako vodítko nebo šablona, ​​načrtávající, které geny mají být řeženy a / nebo nahrazeny. Cas9, často používaný pro tento účel v mnoha raných studiích, přišel být spojován s touto technikou. Ale aby Cas9 správně fungoval, vědci museli také přidat inhibitor Cas9 - jeho úkolem bylo zabránit cizímu řezání. Nedávno výzkumníci použili Cas12a, protože nabízejí další požadované vlastnosti, které nebyly v Cas9 nalezeny. Ale dosud nebyly pro Cas12a známy žádné inhibitory, které by znemožnily jeho použití ve výzkumu. V těchto dvou nových snahách oba týmy nalezly několik inhibitorů, které jsou pro použití s ​​CRISPR vhodné.

Oba týmy použili při vyhledávání inhibitorů Cas12 bioinformatický potrubní přístup - je to systém pro vyhledávání bakteriálních genomů, který zahrnuje hledání genetických fragmentů, které jsou normálně smrtelné vůči bakteriím, ale nejsou vůči bakteriím, které mají inhibitory. Při použití tohoto přístupu našli první tým tři inhibitory, z nichž jeden se objevil jako AcrVA1. Testování s lidskými buňkami ukázalo, že všechny tři mohou být použity s CRISPR. Při použití stejného základního přístupu nalezl druhý tým několik kandidátů, kteří také pracovali, jak doufali při testování s lidskými buňkami. Druhý tým také považoval AcrVA1 za zvlášť efektivní.

Souhrnně, práce obou týmů přinesla několik možných inhibitorů Cas12a, z nichž jeden se jeví jako obzvláště slibný. A to by mohlo vést k plodnějšímu výzkumu pomocí CRISPR-Cas12a jako nového nástroje pro editaci genu.

menu
menu